DentalHolding Sp. z o.o. 

Profil firmy i dane rejestrowe

Siedziba główna:

DentalHolding Sp.z o.o.
Warszawa 00-844
ul.Grzybowska 80/82

Oddział:

ul.Warszawska 33
Końskie 26-200


REGON: 015275797
NIP: 5342211091 KRS: 0000137702
Kapitał zakładowy: 50 000 zł


Prezes zarządu: Adam Kuleta